Altijd een contactoptie die bij jou past
Nieuws · Geen categorie

Arbeidsongeval met een van je werknemers. Wat nu?

Big image

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo kun je gewond raken tijdens het uitvoeren van je werk. Deze situatie noemen we een bedrijfs- of arbeidsongeval. Een arbeidsongeval is zowel voor de werknemer die het overkomt, als voor de werkgever, erg vervelend. Een werknemer kan in veel gevallen de schade verhalen op de werkgever. Maar wat zijn eigenlijk de rechten en de plichten van de werkgever? We vertellen het je in dit blog.

Zorgplicht werkgever

Als werkgever heb je een zorgplicht. Dit houdt in dat jij als werkgever alles in het werk moet stellen om ervoor te zorgen dat je werknemer(s) hun werk veilig kunnen uitvoeren. Denk aan veilige machines, gereedschappen en voertuigen. Maar het is ook verplicht om voldoende toezicht te houden op de werknemers. Zo moet je als werkgever onveilige situaties op tijd detecteren en ervoor zorgen dat deze situaties verholpen worden. Het aanbieden van cursussen, trainingen, opleidingen en veiligheidsvoorschriften valt ook onder de zorgplicht.

Ben jij aansprakelijk?

Als werkgever ben je verplicht om onderzoek te doen naar mogelijke gevaren binnen je bedrijf. Een medewerker kan jou aansprakelijk stellen wanneer kan worden aangetoond dat jij tekort bent geschoten in het treffen van bepaalde voorzieningen en het bewaken van een veilige werkomgeving. Dit geldt alleen als het ongeval zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft voorgedaan. Wanneer jij ook aansprakelijk bent gesteld, bestaat er een grote kans dat je de schadevergoeding moet betalen.

Hoe kun je je verweren?

Het is aan de medewerker om aan te tonen dat jij als werkgever degene bent die aansprakelijk is voor het ongeval. Zo moet hij het tijdstip, de plaats van het ongeval, de schade en het feit dat de schade is geleden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden kunnen bewijzen. Als jij het gevoel hebt dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer kun je dit proberen aan te tonen. Daarnaast kun je als werkgever proberen te bewijzen dat er geen verband is tussen de geleden schade en jouw zorgplicht. Hiermee wordt bedoelt dat het ongeval dus niet heeft plaatsgevonden, doordat jij je zorgplicht niet goed hebt uitgevoerd. Als je dit kunt aantonen bestaat er een kans dat je niet aansprakelijk bent.

Welke verplichtingen heb je na een bedrijfsongeval?

Iedere werkgever is verplicht om ernstige bedrijfsongevallen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, voorheen Inspectie SZW, te melden. Met ernstige bedrijfsongevallen wordt het volgende bedoelt:

  • Ongevallen met dodelijke afloop
  • Ongevallen waarbij de werknemer wordt opgenomen in het ziekenhuis
  • Ongevallen waar de werknemer blijvend letsel aan overhoudt

Let op! Is er niet direct sprake van blijvend letsel of een ziekenhuisopname, maar blijkt dit later wel het geval? Dan moet het ongeval alsnog gemeld worden. Ook als je uitzendkrachten of zzp’ers in dienst hebt die te maken krijgen met een ernstig ongeval ben je verplicht dit te melden.

Wat gebeurt er na het melden?

Er zal zo snel mogelijk een ongevalsonderzoek plaatsvinden. Een inspecteur bekijkt de situatie en de plaats waar het is gebeurd. Ook hoort hij betrokkenen en getuigen. In de meeste gevallen wordt de werkgever hierna gevraagd om het onderzoek zelf voort te zetten. Het is de bedoeling dat jij als werkgever uitzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en hierna een verbeterplan opstelt. Het doel van dit plan is dat je leert van het ongeval en de veiligheid voor je werknemers verbetert. Een soortgelijke situatie wil je in de toekomst natuurlijk voorkomen!

Zit je op dit moment in een ongevallensituatie en weet je even niet meer wat je moet doen? Of wil je graag informatie om deze situaties voorkomen? Bij Fidus helpen we je graag met passend advies. Neem contact op met je persoonlijke Fidus-kantoor.

 

Delen