Advies voor jouw persoonlijke situatie
Nieuws · Geen categorie

De toegevoegde waarde van maatwerk bij pensioenadvies

Big image

Het afsluiten van een pensioenregeling voor je personeel is in Nederland niet verplicht, tenzij jouw bedrijf onder de werkingssfeer van een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) valt. Een meerderheid van de werkgevers in Nederland beslist daarom zelf of er een pensioenregeling wordt aangeboden aan de medewerkers. In de praktijk merken wij dat het pensioenbewustzijn onder medewerkers de afgelopen jaren is toegenomen. Hierdoor is het pensioen ook steeds vaker belangrijk bij de onderhandeling van arbeidsvoorwaarden.

 

Dit heeft gevolgen voor strategische personeelsplanning. Een goed pensioenadvies zorgt hierbij voor veel toegevoegde waarde. Zo blijven de kosten onder controle en zorg je ervoor dat je werknemers behoudt. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij goed werkgeverschap en kostenneutraliteit. Dat wil zeggen concurrerend zijn op de arbeidsmarkt door goede arbeidsvoorwaarden aan te bieden, maar ook aandacht voor de impact op winst- en verlies. Wat kan goed pensioenadvies hieraan bijdragen? Wij leggen dit graag aan je uit!

Start met een inventarisatie

Een goed pensioenadvies begint met een goede inventarisatie. Wat zijn je wensen en doelen op het gebied van pensioen als werkgever? De uitkomsten van deze inventarisatie kunnen tegenstrijdig zijn. De tegenstelling zit hem dan in pensioenperspectief enerzijds en kosten anderzijds. Deze struikelpunten worden besproken en omgezet in actiepunten. Afhankelijk van de omvang qua personeel zijn er organen zoals een ondernemingsraad betrokken bij het adviesproces.

Uiteindelijk kom je tot een gewenste pensioenregeling die is onderverdeeld in verschillende modules; denk bijvoorbeeld aan aanvullend ouderdomspensioen, een ANW hiaatregeling en wel of geen eigen bijdrage door de werknemers.

Wat zijn de vervolgstappen?

Bij de vervolgstappen zijn de wensen en doelstellingen van de werkgever opnieuw het vertrekpunt. De vervolg stappen in het pensioenadvies zijn: analyseren, adviseren en nazorg. In deze stappen combineren wij de wensen van de werkgever met specifieke wensen op productniveau.

Een voorbeeld is de opzet van een contract met de verzekeraar waarbij de accountant of fiscalist meekijkt met het adviestraject. Zij doen vervolgens suggesties over de financiering van de pensioenlast. Een ander voorbeeld is het afstemmen van het verzekerde partnerpensioen op de leeftijd van het personeel.

Een belangrijke ontwikkeling bij de verlenging van pensioenregelingen, is het inspelen op de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Hierbij is het bedrijfseconomische effect deels afhankelijk van de werknemerspopulatie. Door slimme tools geven wij het management van de werkgever inzicht in toekomstige kosten die samenhangen met de overgang naar een WTP bestendige pensioenregeling.

Nazorg bij pensioenadvies

De nazorg binnen het adviestraject is net zo belangrijk als het advies zelf. Bedrijven groeien en krimpen, de opbouw van personeel verandert en door bijvoorbeeld branchevervaging kan je als werkgever ongemerkt onder een BPF verplichting gaan vallen. Daarom is het belangrijk om als adviseur met de werkgever in gesprek te blijven zodra de regeling ingaat. Ook de communicatie richting de werknemers over de pensioenregeling is erg belangrijk. De werkgever doet moeite om pensioen als een mooie arbeidsvoorwaarde aan te bieden. Je wil dan ook dat deze goed ontvangen wordt.

Goed pensioen advies is van onschatbare waarde

Goed pensioenadvies levert dus een grote bijdrage aan de HR- en de Bedrijfseconomische doelen van je organisatie. Pensioenverzekeringen bestaan uit veel modules en door de juiste samenstelling hiervan kiest een werkgever een passend product voor de lange termijn.  Zo zijn je medewerkers nu én in de toekomst verzekerd van een goed pensioen.

Meer weten over een pensioenen of kijken wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op. Onze pensioenadviseurs vertellen je graag meer.

Auteur: Gert Jan Krol – Adviseur pensioen

Delen