Advies voor jouw persoonlijke situatie
Nieuws · Zakelijk

Wanneer heeft jouw werknemer recht op verlof?

Big image

Jouw werknemers nemen vast wel eens een lekker weekje vakantie op. Dat verdienen ze natuurlijk ook na al dat harde werken! Misschien heb je ook wel werknemers die ooit met zwangerschapsverlof of geboorteverlof zijn gegaan. Zo zijn er verschillende soorten verlof die jouw werknemer kan inzetten. Weet jij precies hoe het allemaal zit? Wij maken het overzichtelijk voor je!

Wettelijke of bovenwettelijke verlofdagen

Volgens de wet heeft iedereen die loon krijgt, recht op vier keer zijn contracturen per week aan vakantiedagen. Dus voor iemand die vier dagen per week werkt zijn dit 16 vakantiedagen op jaarbasis. Deze 16 vakantiedagen vallen onder wettelijke verlofdagen.

Alle extra vakantiedagen die jij als werkgever aanbiedt, naast deze wettelijke verlofdagen, worden gezien als bovenwettelijke verlofdagen. Een voorbeeld van bovenwettelijke verlofdagen zijn ADV dagen. Dit staat voor Arbeidsduurverkorting en zijn verlofdagen die je krijgt door meer uur te werken dan in je contract staat.

Soorten verlof

In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het recht van werknemers op verschillende soorten verlof geregeld. Dankzij deze wet kunnen jouw werknemers bijvoorbeeld zwangerschaps- of ouderschapsverlof aanvragen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen de werknemers de voorwaarden en overige informatie over het verlof vinden. Zorg dat je dit allemaal op orde hebt, zodat er geen onenigheid tussen jou en je werknemers kan ontstaan.

Hieronder zetten we de verschillende soorten verlof op een rijtje:

Zwangerschap- en bevallingsverlof

Iedere werknemer die zwanger is heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verlof duurt bij elkaar minimaal 16 weken. Er staat minimaal 6 weken voor zwangerschapsverlof, wat uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum in moet gaan. Voor bevallingsverlof staat minimaal 10 weken. Dit gaat in op de dag na de bevalling. Het loon van de werknemer moet tijdens dit verlof 100% worden doorbetaald.

Geboorteverlof

Niet alleen de moeder van het kind heeft recht op verlof. Ook de partner heeft recht op verlof bij een geboorte. Soms wordt dit verloof ook wel vaderschapsverlof genoemd. Je bent als werkgever verplicht het loon door te betalen tijdens dit verlof. De duur van dit verlof leg je vast in het arbeidscontract.

Sinds een aantal jaar is het ook mogelijk aanvullend geboorteverlof aan te vragen. Dit is onbetaald verlof en duurt maximaal 5 weken. De werknemer is verplicht om deze 5 weken op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Ouderschapsverlof

Beide ouders mogen ouderschapsverlof opvragen. Je hebt recht op 26 weken Ouderschapsverlof, verdeeld in 9 weken betaald en 17 weken onbetaald. De 9 weken betaald ouderschapsverlof moet je opnemen in het eerste levensjaar van het kindje. De resterende 17 weken mag je opnemen tot de datum waarop het kindje 8 jaar wordt.

Adoptieverlof of pleegzorgverlof

Zit jouw werknemer in een lang proces van het adopteren van een kindje of is of wordt diegene een pleegouder? Dan bestaat hiervoor het adoptieverlof of het pleegzorgverlof. De ouder heeft in dit geval recht op maximaal zes weken verlof. Dit verlof mag vanaf vier weken voordat dat het kind in het gezin komt tot en met 22 weken erna ingezet worden. De ouder heeft tijdens dit verlof recht op een uitkering en kan deze aanvragen bij het UWV.

Zorgverlof

Bij zorgverlof gaat jouw werknemer zorgen voor iemand in zijn of haar naaste omgeving. Denk hierbij aan een kind, bekende, inwonend familielid, ouder of broer. De persoon waarvoor jouw werknemer gaat zorgen is dan volledig afhankelijk van zijn hulp. Er zit een verschil tussen kort- en langdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof duurt maximaal twee keer het aantal werkuren in een week. Bij langdurend zorgverlof is dit maximaal zes keer het aantal werkuren in een week. De loondoorbetaling is bij kortdurend zorgverlof minstens 70%, bij langdurend zorgverlof is dat niets.

Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een partner gaat bevallen, een direct familielid (plotseling) overlijdt, een kind plotseling erg ziek wordt. In de meeste gevallen zal dit verlof niet langer duren dan een aantal dagen en jouw werknemer moet dit zo snel mogelijk aan je doorgeven. De doorbetaling tijdens dit verlof is afhankelijk van de afspraken in de cao.

Er zijn dus een hele boel situaties waar jouw werknemers in terecht kunnen komen en hier horen verschillende soorten verlof bij. Zorg dat alle nodige informatie en voorwaarden over dit verlof is terug te vinden in de arbeidscontracten van je werknemers. Zo zorg je ervoor dat zij weten waar ze aan toe zijn en voorkom je onduidelijkheden.

Delen