Meer dan 350 financiële experts
Nieuws · Inkomen

Hoe zit het met de ziekteverzuimverzekering en corona?

Sinds corona is het ziekteverzuim bij veel bedrijven enorm toegenomen. Valt dit ook onder de ziekteverzuimverzekering? Hoe zit het bijvoorbeeld met werknemers die langdurige klachten hebben en al een tijd niet meer fulltime kunnen werken? We kunnen je alvast vertellen dat een groot deel gewoon onder de ziekteverzuimverzekering valt. Hieronder leggen we precies uit hoe het zit.

Valt corona onder de ziekteverzuimverzekering?

Het korte antwoord is ja. Maar zoals je al verwacht zitten hier wat haken en ogen aan. Toen je de ziekteverzuimverzekering afsloot moest je een aantal wachtdagen kiezen. Wachtdagen zijn de dagen die jij als werkgever voor jou eigen rekening neemt. Gemiddeld ligt dit op twee weken. Zodra jouw medewerker langer dan dat ziek is, valt het onder de ziekteverzuimverzekering. Dus ook als jouw medewerker langer dan twee weken thuis zit omdat hij of zij ziek is door corona, valt dit onder de ziekteverzuimverzekering.

Valt een quarantaineperiode ook onder de ziekteverzuimverzekering?

Nee. De ziekteverzuimverzekering keert alleen uit wanneer jouw medewerker ook echt ziek is. Blijft een medewerker preventief thuis omdat hij of zij bijvoorbeeld verkoudheidsklachten heeft, dan keert de verzekering niet uit. Dan is het aan jou als werkgever om ervoor te zorgen dat jouw medewerker thuis zijn of haar werk kan uitvoeren. Dit is natuurlijk niet in alle gevallen mogelijk. Zorg of horeca is nogal lastig om vanuit huis te doen. Verzekeraars en de overheid zijn daarom nog aan het kijken hoe ze dit precies gaan oplossen. Dit valt onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Het is nog niet helemaal duidelijk wat en hoe dit soort verzuim hieronder gaat vallen.

Wat als mijn medewerker voor langere tijd ziek is door corona?

Als jouw medewerker langere tijd ziek is en niet kan werken door corona, dan valt dat onder de ziekteverzuimverzekering. Het kan zijn dat iemand last heeft van long-COVID en daar langere tijd klachten door houdt. Het kan zijn dat iemand hierdoor helemaal niet kan werken of tijdelijk minder moet werken. Dit laatste gaat in overleg met de arbo-arts. De kosten hiervan vallen ook onder de ziekteverzuimverzekering.

Big image

Wordt het re-integratietraject ook vergoed door de ziekteverzuimverzekering?

Ja. Ook het re-integratietraject wanneer iemand langere tijd ziek is geweest door corona valt onder de ziekteverzuimverzekering. Ook andere zaken zoals preventie vallen onder deze verzekering.

Jouw ziekteverzuimverzekering

Wil je eens kijken hoe je kunt voorkomen dat jouw medewerkers voor langere tijd uitvallen: kijk dan eens wat er mogelijk is binnen jouw ziekteverzuimverzekering. Wil je hier advies over of eens kijken hoe het zit met de wachtdagen? Bel dan gratis en vrijblijvend met een van onze adviseurs. Zij kijken graag met jou mee of jouw ziekteverzuimverzekering nog up-to-date is en of het past bij wat jij en jouw medewerkers nodig hebben.

Delen