Meer dan 350 financiële experts
Nieuws · Zakelijk

Hoe ontwikkel je een verzuimbeleid

Big image

Een verzuimbeleid is erg belangrijk voor je bedrijf. Het geeft niet alleen duidelijkheid aan medewerkers over wat er van hen wordt verwacht, maar het helpt ook bij creëren van een gezonde werkomgeving. Een verzuimbeleid ontwikkelen? Dat doe je met de volgende stappen:

1. Doe goed onderzoek

Voor je start met het schrijven van een plan, is het belangrijk om goed onderzoek te doen. Hoe zit het met de huidige verzuimcijfers binnen je bedrijf? Bekijk bijvoorbeeld eens hoe lang medewerkers gemiddeld ziek zijn en wat dit kost. Deze gegevens vormen de basis van je verzuimbeleid. Erg belangrijk, dus!

2. Lees je goed in over wettelijke vereisten

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim. Bijvoorbeeld de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet beschrijft dat werkgever en werknemer samen voor een goede re-integratie van een zieke medewerker moeten zorgen. Zorg ervoor dat je binnen het verzuimbeleid deze voorschriften meeneemt.

3. Bepaal duidelijke doelstellingen

Bepaal binnen je verzuimbeleid specifieke doelstellingen voor het verzuim. Wil je het verzuimpercentage verminderen? Of is het belangrijker om een gezonde werkcultuur te creëren? Bepaal ook de doelgroepen binnen je organisatie, zoals management, HR en medewerkers. Iedere doelgroep heeft vindt namelijk andere dingen belangrijk of relevant in een verzuimbeleid. Bespreek de doelen van je verzuimbeleid samen met deze doelgroepen. Zo zorg je ervoor dat het beleid binnen heel de organisatie gesteund wordt.

4. Deel het verzuimbeleid met de medewerkers

Het is belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het verzuimbeleid. Zorg voor heldere communicatie, bijvoorbeeld via een personeelsdocument of intranet. Ook medewerkers willen weten wat ze kunnen verwachten bij ziekte. Beantwoord ook vragen zoals “Hoe meld ik verzuim?” én “Wie is mijn contactpersoon bij verzuim?”.

5. Voorkom verzuim!

Voorkomen is beter dan genezen. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Toch zijn er verschillende stappen die je als werkgever kan nemen om verzuim te voorkomen. Neem daarom preventiemaatregelingen op in je beleid. Bijvoorbeeld met een sportplan of cursus. Geef daarnaast ook ondersteuning aan medewerkers die te maken hebben met verzuim, bijvoorbeeld door het geven van coaching.

6. Beschrijf de procedures bij verzuim

Beschrijf in je verzuimbeleid duidelijk de stappen die je volgt bij ziekteverzuim. Bijvoorbeeld het op tijd melden van ziekte, het begeleiden van de medewerker en de procedure voor re-integratie. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt, dus.

7. Sluit een goede verzuimverzekering af

Een verzuimbeleid is erg belangrijk voor een professionele organisatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is je verzuimverzekering. De kosten van een zieke werknemer lopen namelijk al snel flink op! Jezelf verzekeren tegen de kosten van een zieke medewerker? Sluit dan een goede verzuimverzekering af. Bekijk daarom eens het Vitaal Verzuimpakket van Fidus! Zo ben je goed verzekerd tegen de kosten van verzuim.

Delen