Altijd een kantoor bij je in de buurt
Nieuws · Zakelijk

De impact van de Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Big image

Vorig jaar, op 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet in werking getreden. Dit heeft voor iedereen gevolgen. Ook voor jou als ondernemer heeft dit misschien wel meer impact dan je vooraf zou verwachten. In dit blog bespreken wij de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen voor jou als ondernemer.

Hoe bouwen werknemers pensioen op?

Dit gebeurt op drie (mogelijke) manieren:

  • Om te beginnen bouwen werknemers pensioen op via de AOW-uitkering. Iedereen die minimaal 50 jaar in Nederland woont of werkt, heeft recht op de volledige AOW-uitkering. Dit is de basisvoorziening.
  • Bovenop de AOW-uitkering kan een werknemer aanvullend pensioen opbouwen. Dit doen ze via jou als werkgever. De meeste werkgevers in Nederland hebben hiervoor een pensioenregeling. Het grootste deel van Nederland (ongeveer 80%) heeft een pensioenregeling bij een (verplicht gesteld) pensioenfonds. De overige werkgevers hebben een regeling via een verzekeraar of andere pensioenuitvoerder.
  • Als laatste kunnen werknemers pensioen opbouwen door zelf te sparen.

De wijzigingen in het pensioenstelsel gaan vooral over het deel van het totale pensioen dat de werknemer opbouwt via jou als werkgever (punt 2).

Waarom verandert het pensioenstelsel?

Het huidige systeem sluit niet meer voldoende aan bij de veranderende arbeidsmarkt en de wensen van medewerkers. Daarnaast hebben de complexe wettelijke rekenregels, de lage rente en tegenvallende beleggingsresultaten er in de laatste jaren voor gezorgd dat er bij pensioenfondsen weinig of geen ruimte was voor indexatie van de pensioenen. Dat wil zeggen dat de pensioenen niet of bijna niet werden verhoogd. De insteek van de nieuwe Wet is om het systeem te moderniseren en ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt op een goed pensioen.

Valt je onderneming onder een verplicht gesteld pensioenfonds, dan bouwen je werknemers meestal een ‘gegarandeerd pensioen’ op, op basis van een middelloonregeling. Dit betekent dat er een vast percentage van het inkomen gereserveerd wordt voor het pensioen. Werknemers ontvangen pensioen vanaf het moment dat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken tot aan hun overlijden. Maar omdat we allemaal steeds ouder worden, maken mensen langer gebruik van hun pensioeninkomen. Hierdoor zijn de lasten de laatste jaren enorm gestegen en is ons ‘gegarandeerde systeem’ niet langer betaalbaar.

Werkgevers die niet vallen onder een verplicht gesteld pensioenfonds, bieden vaak een pensioenregeling aan op basis van een beschikbare premie die wordt belegd. Deze beschikbare premie is meestal gebaseerd op een naar leeftijd stijgend staffelpercentage.

Wat gaat er veranderen?

Gegarandeerde pensioenen, zoals hierboven toegelicht, verdwijnen. In plaats daarvan wordt het pensioengeld belegd. De resultaten van deze beleggingen bepalen de hoogte van het uiteindelijke pensioeninkomen. Dit is dus veel onzekerder dan bij een gegarandeerd pensioen. Bij positieve beleggingsresultaten valt het pensioen hoger uit, bij tegenvallende resultaten wordt het  pensioeninkomen lager.

Daarnaast stijgt de premie die wordt ingelegd in het nieuwe systeem niet langer mee met de leeftijd van de werknemer. Iedereen, jong en oud, legt hetzelfde premiepercentage in.

In onderstaande afbeelding zie je de huidige opbouw en toekomstige opbouw van pensioen. In de verticale as zie je het opbouwpercentage, en horizontaal de leeftijd.

Big image

Een toekomst vol financiële risico’s

Werknemers die eerder een middelloonregeling of een pensioenregeling gebaseerd op een stijgende premie inleg hadden, zullen door de werkgever financieel gecompenseerd willen/moeten worden voor de mogelijk negatieve gevolgen voor hun toekomstige pensioenopbouw. Kijk bijvoorbeeld eens naar bovenstaande grafiek. In deze grafiek gaat iedereen ouder dan 45 jaar erop achteruit. Maar, het punt waarop je achteruit gaat ligt in werkelijkheid al eerder, aangezien ook de jongeren het vooruitzicht op de stijgende premie verliezen.

Je mag er daarom van uitgaan dat ook de pensioenlasten van jouw onderneming door deze overstap gaan stijgen. Dit komt doordat de oudere werknemers gecompenseerd willen worden en je daarnaast voor de jongere werknemers meteen meer premie gaat betalen.

Stel je het gelijkblijvend percentage in de nieuwe regeling te laag vast? Dan ga je mogelijk ook problemen krijgen bij het aannemen van nieuw personeel. Werkgevers hebben binnen de nieuwe Wet namelijk de mogelijkheid om, onder voorwaarden, voor bestaande deelnemers de pensioenregeling met een stijgende premie te blijven aanbieden. De verwachting is dat de arbeidsmarkt hierdoor verder op slot gaat.

 Een goede voorbereiding

Val je onder de verplichte pensioenregeling van een pensioenfonds? Dan heb je de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel niet in eigen hand. In dit geval moet je afwachten waar het pensioenfonds mee komt.

Is er sprake van een verzekerde pensioenregeling? Dan is het belangrijk om niet te wachten tot het laatste moment, maar zo snel mogelijk in actie te komen! Zo kun je de overgang naar het nieuwe stelsel gecontroleerd en goed laten plaatsvinden. Hierdoor heb je ook genoeg tijd om in gesprek gaan met je werknemers en een eventuele Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging. Dit voorkomt een hoop stress op het laatste moment, dus.

De uiterlijke overgangsdatum naar het nieuwe stelsel is 1 januari 2028. Dit is een stuk sneller dan je denkt! Neem daarom nu contact op met jouw zakelijke Fidus adviseur. Wij helpen je graag met persoonlijk advies voor jouw onderneming.

Auteur: Sylvain Tonnaer – Adviseur Pensioen

De overgangsdatum naar het nieuwe stelsel is een stuk sneller dan je denkt! Wacht niet te lang en onderneem actie.

Sylvain Tonnaer

Adviseur Pensioen

Delen