Advies voor jouw persoonlijke situatie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Goed verzekerd je beroep uitoefenen, dus.

Heb je een verkeerd advies gegeven met grote financiële gevolgen? Die gevolgen worden gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De beroepsaansprakelijkheids-verzekering voor jou

Als je schade veroorzaakt aan anderen of aan spullen van anderen dan wordt dit gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Maar wat als je verkeerd advies geeft en dat grote financiële gevolgen heeft voor jouw klant? Dat soort schade wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit soort schade wordt ‘zuivere vermogensschade’ genoemd. Het gaat dus om niet-materiële schade (niet aan spullen of mensen).

Schade door het uitvoeren van je beroep

Een advies dat verkeerd uitpakt of een berekening die niet klopt en grote gevolgen heeft. Al dit soort schade valt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het gaat bij dit soort schadeclaims vaak om de financiële gevolgen waarvoor ze bij jou komen. Omdat de meeste ondernemers niet het geld hebben om deze zaken meteen op te lossen, is er de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het zakelijke verzekeringspakket

Je kunt bij elk beroep aansprakelijk worden gesteld, daarom is het slim om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toe te voegen aan jouw zakelijke verzekeringspakket. Onze adviseurs kijken graag met je mee welke verzekeringen je nog meer nodig hebt. Want hoe meer verzekeringen je in het zakelijke verzekeringspakket stopt, hoe meer premiekorting je krijgt. Neem voor meer informatie hierover gratis en vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Veelgestelde vragen

Wanneer je de kans loopt dat je door het uitvoeren van jouw werk schade toebrengt aan anderen, dan heb je deze verzekering nodig. Het gaat hierbij om zuivere vermogensschade. Dus bijvoorbeeld financiële schade die een klant heeft doordat je verkeerd advies geeft.

Als jouw bedrijf, jouw medewerkers of jouw producten of diensten schade veroorzaken, dan valt dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Is er schade door het uitvoeren van jouw beroep, dan valt dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er voor elk beroep. Maar er zijn beroepen waarbij het risico groter is. Denk hierbij aan:

  • accountants

  • architecten

  • artsen

  • belastingconsulenten

  • advocaten

  • makelaars 

  • notarissen

  • verzekeringsadviseurs

Hulp nodig?

Altijd een oplossing voor jouw bedrijf, dus.